خدمات ما

خدمات ما چیست؟

مرکز مشاوره وخدمات پزشكى و پرستارى  رهان طب باكادرى مجرب وفراهم نمودن امکانات وتجهیزات بیمارستانی همان سرویس بیمارستان درمنزل شما رابا استفاده از فضای عاطفی وامن در میان اعضای خانواده بشرح زير ارائه مینماید

خدمات پزشکی

ویزیت ومشاوره بیمار توسط پزشک متخصص وپزشک عمومی ، چکاپ پزشکی درمنزل وبررسی وضعیت سلامت افراد خانواده ، پزشک خانواده وارزشیابی وضعیت سلامت افراد خانواده ، گواهی فوت توسط پزشک عمومی معتمد ، طب اسلامی وحجامت به روش علمی واستریل درمنزل توسط پزشک مجرب

خدمــــــــــــات پرستاری

کاردربیماران:ICU- مراقبت های ویژه پرستاری توسط پرستارانA ، بیماران بدحال سکته ای( قلبی ومغزی) ، بیمارانی که تراکئوستومی دارند ونیازبه دستگاه تنفس مصنوعی(ونتیلاتور)دارند، بیمارانی که با عمل جراحی های بزرگ ترخیص می شوند، بیمارانی که ازطریق لوله بینی معده ای تغذیه می شوند

خدمــــــــــات مراقـــــــبتی

نگهداری ومراقبت ازبیماران آلزایمری،دمانس وسالمند… ،نگهداری ومراقبت ازبیماران ازبیماران اختلال حواس واختلالات روانی ، نگهداری ومراقبت ازسالمند(طب سالمندی) ، نگهداری ومراقبت ازکودک بیمار وعقب مانده ذهنی

خدمات پرستاری سرپایی

بررسی وضعیت سلامت افراد خانواده توسط نرس کارشناس ارشد ، تزریقات شامل:وریدی،عضلانی،زیرجلدی،داخل جلدی… ، سرم تراپی ومراقبت های مربوط به آن، گذاشتن لوله معده وشستشوی و تغذیه معده ، گذاشتن سوند(سونداژ)دربیماران کلیوی وتعویض سند فولی ، حمام وشستشوی بیماران بد حال

خدمات تجهيزات پزشکی

مشاوره وآموزش تهيه واستفاده ازتجهيزات پزشکی،تعميرات وآماده به كارتجهيزات پزشکی، تهیه واجاره تجهیزات پزشکی ،از قبیل اکسیژن، ساکشن، مانومتر، تخت بیمارستانی، تشک مواج، ویلچر، مانیتورینگ، دستگاه ونتیلاتور و دستگاه فتوتراپی….

خدمات تصویر برداری

سونوگرافی ورادیوگرافی پرتابل

خدمات آمبولانس وجابجایی بیماران

خدمات عالی و کامل ما

آنلاین و شبانه روزی

کادری مجرب وتخصصی

رزومه درخشان وپویا

پوشش همه خدمات سلامت

اعتماد وتعهد درخدمات

مشاوره وآموزش سلامت

رایگان تماس بگیرید

02177031720
Call Now Button
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp