درباره ما

رهان طب

ما که هستیم؟

مرکز مشاوره وخدمات پزشكى و پرستارى  رهان طب باكادرى مجرب ومتخصص وفراهم نمودن امکانات وتجهیزات درمان درمنزل و با رزومه سالها خدمات پویا ومستمر درصنعت مراقبت ایران تحت نظارت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی بشماره ثبت 040/1389/ش آمادگی دارد درکنارخانواده مدجویان آرامش وبهبودبیماران را فراهم نماید.

افتخار داریم که درسال 1397 بعنوان مرکز پرستاری نمونه کشوری از وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی کشور مسولیت و تعهد مارا دوچندان وسنگین ترنموده است.

رهان طب مجموعه ای منسجم ازخدمات سلامت وبهداشتی است که درجهت سیاست های کلان کشوروجامعه جهانی درجهت ارتقاِء سطح سلامت افراد جامعه ازطریق توسعه پرستاری جامعه نگرگام برمی دارد.

  • کادری با تجربه ومتخصص
  • خدمات آنلاین وشبانه روزی
  • تعهد واحساس مسولیت
  • تجهیزات پزشکی درمنزل
  • خدمات جامع و در دسترس
  • آرامش وآسایش با رهان طب
12+
سال رزومه درخشان

اعداد موفقیت

آمار و نتایج ما

38همکاری با بخش سلامت
38همکاری با بخش سلامت
1200+پرسنل پرستاری
شامل همه رده های پرستاری،نرسینگ،بهیاران،کمک بهیاران،مراقبین
12+سال رزومه درخشان
از سال 1388 بدون وقفه تا کنون
35پزشکان
2000بیماران

همکاران

همکاران و مشتریان ما

Call Now Button
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp